XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne

map-marker Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

calendar3 6-8 września 2019

 REJESTRACJA

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na link:

REJESTRACJA ON-LINE

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.