XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne

map-marker Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

calendar3 6-8 września 2019

PATRONAT HONOROWY

JM Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

 

PATRONAT NAUKOWY

Oddział Kielecki
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Szpital Specjalistyczny w Końskich

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

KIEROWNICY NAUKOWI

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Kierownik Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr hab. n. med. Waldemar Brola

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego
Szpital Specjalistyczny w Końskich