XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne

map-marker Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

calendar3 6-8 września 2019

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i uzupełnień w programie

Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

 

Piątek, 6 września 2019

 

11.00              Rejestracja uczestników

 

13.00 – 14.00     Obiad

 

14.00 – 14.10    Otwarcie konferencji

                Prof. dr hab. Adam Stępień i dr hab. n. med. Waldemar Brola

 

14.10 – 14.45     Sesja I – Historia neurologii

Witaminy – mity i fakty.
Prof. dr hab. T.M. Domżał, Warszawa

 

14.45 – 16.25    Sesja II – Choroby neurozwyrodnieniowe

Przewodnicząca: Prof. dr hab. A. Członkowska

 1. Choroba Wilsona.
  Prof. dr hab. A. Członkowska, Warszawa (20 min.)
 2. Nowe metody terapii choroby Huntingtona.
  Dr n. med. G. Witkowski, Warszawa (20 min.)
 3. Lewodopa - mity i fakty.
  Prof. dr hab. A. Friedman, Warszawa (20 min.)
  Wykład sponsorowany firmy Roche
 4. Terapie w chorobie Alzheimera - to działało u myszy...
  Dr hab. n. med. A. Gorzkowska, Katowice (20 min.)
 5. Dyskusja (20 min.)

 

16.25 – 16.45     Przerwa na kawę

16.45 – 18.25    Sesja III – Stwardnienie rozsiane I

Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Głąbiński

 1. Okrelizumab – jedyny lek zarejestrowany w terapii PPMS.
  Dr hab. n. med. E. Krzystanek, Katowice (20 min.)
  Wykład sponsorowany firmy Roche
 2. Okrelizumab – opcja terapeutyczna dla pacjentów z SM – skuteczność i bezpieczeństwo terapii.
  Dr n. med. K. Kurowska, Warszawa (20 min.)

  Wykład sponsorowany firmy Roche
 3. Czy skuteczność leczenia SM zależy od wieku badanej populacji?
  Prof. dr hab. A. Głąbiński, Łódź (20 min.)
  Wykład sponsorowany firmy Novartis
 4. Nowości w diagnostyce i leczeniu NMOSD.
  Prof. dr hab. B. Zakrzewska-Pniewska, Warszawa (20 min.)
 5. Dyskusja (20 min.)

 

19.00 - 21.00     Kolacja

 


Sobota, 7 września 2019

 

09.30 – 10.50     Sesja IV – Choroby naczyniowe mózgu

Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Przewodniczący: Dr n. med. J. Wojczal i dr hab. n. med. P. Sobolewski

 1. Rozwarstwienie tętnic domózgowych. Diagnostyka, leczenie i profilaktyka.
  Dr hab. n. med. G. Kozera, Bydgoszcz (20 min.)
 2. Zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic. Standardy diagnostyki i leczenie.
  Dr n. med. J. Wojczal, Lublin (20 min.)
 3. Wytyczne diagnostyki radiologicznej w ostrej fazie udaru mózgu.
  Dr hab n. med. P. Sobolewski, Sandomierz (20 min.)
 4. Dyskusja (20 min.)

10.50 – 11.10     Przerwa na kawę

 

11.10 – 12.30     Sesja V – Ból

Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Stępień

 1. Postęp czy przełom w terapii migreny ?  
  Prof. dr hab. A. Stępień, Warszawa (20 min.)
  Wykład sponsorowany firmy Novartis
 2. Perspektywy leczenia bólów głowy.
  Dr hab. n. med. W. Brola, Końskie (20 min.)
 3. Diagnostyka i terapia bólu neuropatycznego 
  Prof. dr hab. A. Głąbiński, Łódź (20 min.)
  Grant naukowy firmy Sandoz
 4. Dyskusja (20 min.)
12.30 – 13.50     Sesja VI - Stwardnienie rozsiane II

Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Stępień

 1. Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia SM w praktyce klinicznej.
  Prof. dr hab. A. Stępień, Warszawa (20 min.)
 2. Praktyczne aspekty terapii lekiem Mavenclad.
  Dr n. med. M. Wnuk, Kraków (20 min.)
  Wykład firmy Merck
 3. Badania kliniczne są znane, czas na praktyczne spojrzenie - doświadczenia z teryflunomidem w SM.
  Dr n. med. K. Kurowska, Warszawa (20 min.)
  Wykład firmy Sanofi Genzyme
 4. Dyskusja (20 min.)
 
13.50 – 15.00     Obiad

 

15.00 – 16.10    Sesja VII – Padaczka

Przewodnicząca: Prof. dr hab. B. Błaszczyk

 1. Klęska w leczeniu padaczki - stany zagrażające życiu.
  Prof. dr hab. B. Błaszczyk, Kielce (20 min.)
 2. Alternatywne metody leczenia padaczki - sukces jest możliwy.
  Dr n. med. A. Rysz, Warszawa (20 min.)
 3. Padaczka lekooporna nadal wyzwaniem dla neurologa (prezentacja trudnych przypadków).
  Dr n. med. P. Czapiński, Kraków (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)
 
16.10 – 17.50     Sesja VIII – Silva rerum

Przewodnicząca: Prof. dr hab. J. Opara

 1. Marihuana medyczna - 5 lat doświadczeń.
  Dr n. med. J. Jarosz, Warszawa (20 min.)
 2. Choroby krążka międzykręgowego okiem neurochirurga.
  Prof. dr. hab. D. Jaskólski, Łódź (30 min.)
 3. Studia anatomiczne Leonarda da Vinci.
  Dr hab. n. med. W. Brola, Końskie (30 min.)
 4. Dyskusja (20 min.)
        
18.00             Kolacja w plenerze


Niedziela, 8 września 2019

Śniadanie i wyjazd uczestników