XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne

map-marker Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

calendar3 6-8 września 2019

ORGANIZATOR KONFERENCJI / BIURO ORGANIZACYJNE

logo_Skolamed_Biuro_Kongresow.PNG

Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21

tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, tel. kom. 693 067 914, fax. (81) 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl • www.skolamed.pl