XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne

map-marker Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

calendar3 6-8 września 2019

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Uroczysko
25-900 Kielce, Cedzyna 44D

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI

Biuro Konferencji w miejscu obrad czynne jest w dniu 6 września 2019 od godz. 11.00 do zakończenia obrad, oraz w dniu 7 września 2019 w godzinach obrad.
Hotline: 693 067 914

 

IDENTYFIKATORY

Do udziału w konferencji upoważnia identyfikator otrzymany podczas rejestracji.

 

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji wydawane będą w Biurze Konferencji wyłącznie po okazaniu imiennego identyfikatora w sobotę 7 września 2019.

 

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Sala obrad wyposażona jest w projektor multimedialny oraz laptopy z zainstalowanym programem PowerPoint. Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze technicznej w sali obrad.

Prosimy o dostarczenie prezentacji z wyprzedzeniem, najpóźniej w przerwie poprzedzającej sesję. W przypadku prezentacji zawierających filmy, animacje itp. sugerujemy sprawdzenie poprawności działania prezentacji przed rozpoczęciem sesji lub użycie własnego laptopa (po uzgodnieniu z obsługą techniczną).

Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.