XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne

map-marker Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

calendar3 6-8 września 2019

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZMIAN I ANULACJI

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie po otrzymaniu wymaganych opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne - Biuro Kongresów SKOLAMED prowadzone przez firmę PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem konta, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Potrącenia umowne:

Opłaty rejestracyjne i udział w programie towarzyszącym: do 15 czerwca 2019 r. – rezygnacja bez kosztów; od 16 czerwca do 15 lipca 2019 r. – 20 % wartości anulowanego zamówienia; od 16 lipca 2019 r. – 100 % wartości zamówienia
Opłata za zakwaterowanie: do 15 maja 2019 - rezygnacja bez kosztów; od 16 maja 2019 do 15 czerwca 2019 r. – równowartość ceny pokoju za jedną dobę hotelową za każdy anulowany pokój; od 16 czerwca 2019 – 100 % wartości zamówienia.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług.

Regulamin do pobrania: Regulamin Konferencji XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne